Energetisch Management voor bedrijven

Energetisch beheer voor bedrijven
Energetisch bedrijfsbeheer is het beheren van energieën die we niet kunnen zien, maar wel aanwezig zijn. Hiervoor zijn methoden van waarneming beschikbaar waarmee wij beogen het resultaat van het bedrijf te verbeteren. De wichelroede en biotensor zijn o.a. instrumenten waarmee we energie kunnen waarnemen en meten. Door gedegen onderzoek is een reeks van waarden ontstaan die met elkaar te koppelen zijn. Op deze manier is de belasting van een plaats of werkplek te meten. Door de waarden die we meten in getallen weer te geven, kunnen we vergelijkingen maken met grootheden die wij hanteren voor het optimaliseren van bedrijfsresultaten.

Sfeer en Stress
Het is bekend dat plant, dier en mens stress kennen en we kunnen deze stressenergie uitdrukken in een eenheid. Omdat we de stressenergie kunnen meten, is het mogelijk om ook het verloop te volgen. Dit wordt ook in elke meting direct zichtbaar. Bekend is dat een verbetering in sfeer een verbetering van levensprocessen met zich meebrengt. Deze verbetering zorgt ervoor dat er een goede opbouw van energie mogelijk is waardoor de verliezen tot een minimum worden beperkt. Dit kan zelfs zover gaan dat het zelfherstellend vermogen weer gaat functioneren. De methode is hetzelfde als in het voorbeeld van stress meten.

Grootheden
Voor verschillende energieën worden verschillende grootheden gebruikt. Deze grootheden proberen we in formules te pakken waardoor ook de wetenschap een goed stuk gereedschap in handen heeft. Er wordt met de navolgende eenheden gewerkt:

  • Prikkeleenheden - Belasting op plaats of lichaam schaal van 0-2600 eenheden
  • Boviswaarde - Kwaliteit van energie schaal van 1-10.000 eenheden
  • POA - Percentage organisatie en aanpassing schaal van 0-100%
  • Orgon - Levensenergie of kracht schaal van 0-40 eenheden
  • Uranur - Stressenergie schaal van 0-100 eenheden
  • Dor - Dode of inactieve energie schaal van 0-100 eenheden


Boviswaarde
De kwaliteit van energie is in een getal te benoemen waarbij ook de bandbreedte bekend is. Als deze waarde laag is kunnen we met zekerheid stellen dat het bedrijf relatief moeilijk functioneert. Denk hierbij aan bedrijven waar regelmatig verschillende zaken misgaan of er een groot verloop is van personeel enz. Zie ook onze folder Boviswaarden en Prikkeleenheden PE.

Streefwaarden, Balanceren en Behandelingen
Voor elke eenheid gelden streefwaarden die bij ons bekend zijn. Door middel van een getallenreeks is het mogelijk om de problemen van een bedrijf in kaart te brengen. Zaken als stress en sfeer zijn door een aantal meetwaarden vrij nauwkeurig te omschrijven, te interpreteren en van een advies te voorzien. Door een aanpassing van één waarde moeten we ook letten op de andere waarden; deze moeten ook mee gaan om een betere balans te verkrijgen. Dit geheel noemen we balanceren. Wordt een behandeling of aanpassing ondeskundig uitgevoerd dan kan er een onbalans ontstaan. Het is daarom noodzakelijk dat deze kennis optimaal wordt ingezet op plaatsen waar het nodig is. We bieden de mogelijkheid om d.m.v. een cursus mensen op te leiden. Tevens bieden wij bedrijfsbegeleiding.

Voor meer informatie betreffende oplossingen voor bedrijven kijk dan op www.energetisch-management.nl

Bestellen producten / reserveren cursussen: www.steffreriks.nl


Stef Freriks is gespecialiseerd in probleemoplossingen voor zowel mens, dier als gewas. Alles is energie en die kan positief uitpakken maar ook (heel) verkeerd. Onderzoek van energie maakt duidelijk dat ziekten bij mens, dier of gewas in duidelijke mate ook energetisch van oorsprong zijn.

H.S. Freriks

Contact formulier

0412-457444