Particuliere meting

Een mens hoort 's ochtends vol levensenergie te zijn. Soms is dit niet het geval. Er is dan 's nachts veel energie weggevloeid, terwijl een goede nachtrust de energie juist moet aanvullen. Een sterke invloed van negatieve energie heeft de oplading met positieve energie verhinderd. Enkele belangrijke stralingsbronnen zijn:

 

  • Wateraders
  • Geologische breukvlakken zoals Hartman- en Currylijnen
  • Elektromagnetische straling zoals hoogspanningsnet, TV, magnetron, GSM etc.


Thuis moet je rust krijgen en je veilig voelen en niet worden belast door stralingsbronnen. Freriks Energetisch Management & Wichelroede verzorgt wichelroedemetingen, met welke wateraders, aardstralen en elektrosmog kunnen worden waargenomen. Deze waarnemingen worden vastgelegd in een meetprotocol. De wichelroedeloper zal u vragen een gezondheidsklachtenlijst in te vullen. Na afloop zal hij zijn bevindingen van de meting aan u toelichten waarbij de door u aangegeven gezondheidsklachten zullen worden meegenomen. Aan de hand hiervan kan hij u een advies geven, afhankelijk van wat er tijdens de meting is waargenomen, hoe rust en harmonie in uw woning te realiseren. De meting duurt ca 1,5 uur inclusief huiscleaning. De kosten zijn afhankelijk van uw woonplaats.
Voor meer informatie of een afspraak kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer 0412-457444 of via info@wichelroede.nl

Al onze mensen werken met ons drukwerk (geen kopieën) en onze meetprotocollen zijn voorzien van een uniek nummer welke aan u als klant wordt toegekend.

Bestellen producten / reserveren cursussen: www.steffreriks.nl


Stef Freriks is gespecialiseerd in probleemoplossingen voor zowel mens, dier als gewas. Alles is energie en die kan positief uitpakken maar ook (heel) verkeerd. Onderzoek van energie maakt duidelijk dat ziekten bij mens, dier of gewas in duidelijke mate ook energetisch van oorsprong zijn.

H.S. Freriks

Contact formulier

0412-457444