Gezondheid

Algemene Informatie
Wateraders, aardstralen en elektrosmog kunnen een zeer hoge belasting op ons lichaam geven, waardoor vele verschijnselen mogelijk zijn die medisch niet te verklaren zijn. Deze belasting neemt energie uit het lichaam weg. Vele therapieën zijn er op gebaseerd om het lichaam een optimale energiebalans te geven. Doordat wateraders een aardstralen deze energie snel weer opnemen slaan vaak een aantal goede geneeswijzen minder aan doordat het lichaam de energie niet of moeizaam kan vasthouden.


Bekende verschijnselen veroorzaakt door wateraders en aardstralen:

 • Bedplassende kinderen
 • Vermoeidheid/Moe opstaan
 • Vitamine-mineralentekort
 • Vage lichamelijke klachten
 • Gestresst

Voor specifieke informatie over lichamelijke klachten klik hier.


Wat kunnen we meten?

 • Wateraders
 • Aardstralen
 • Electrosmog 

Een combinatie van wateraders en aardstralen geeft een hoge belasting op het lichaam. De laatste jaren is daar nogal wat electrosmog en andere straling bijgekomen, denk maar aan de magnetron, telefoon, computer, wekkerradio en zo. Al deze zaken zijn te meten.

Onze woning
De verblijfplaatsen waar we in rust verkeren zijn het allerbelangrijkste voor ons lichaam, de slaapplaats en de zithoek. Vaak kunnen we in de woning zelf al aangeven waar het goed is. We zitten er graag, kinderen spelen er graag en we kunnen ons er goed concentreren. De keuken waar het eten bereid wordt is een niet te verwaarlozen plaats en dient goed aan te voelen. Een badkamer en WC mogen op de mindere plekken in huis zitten en kunnen loslaten en doorstroming in het lichaam bevorderen. Voor specifieke informatie over wonen klik hier.

De Werkplek
Deze plaats kan iemand goed of slecht laten functioneren, Het is bekend dat mensen die op een goede werkplek zitten beter presteren en zich gelukkiger voelen. De werkdruk, stress en onderlinge band verbeteren met als gevolg betere prestaties en meer plezier in het werk. Voor specifieke informatie over werkplek en werkplekverbetering klik hier.

De nieuwe snelle meetmethode voor werkplekken geeft inzicht in de stralingsbelasting en de electrosmog waarmee we te maken hebben. De Totale belasting wordt uitgedrukt in een getal RE/PE. RE/PE zijn de prikkeleenheden op het lichaam.


Lichamelijke klachten, Vermindering stress en sluimerziekten


Door onze steeds ruimere ervaring in het werken met aardmagnetisme, straling en electrosmog en de daaruit voortvloeiende belasting, kunnen wij constateren dat een grote groep mensen met sluimerende klachten en stress baat heeft bij onze werkmethode waarbij woon- en werkomgeving worden nagezien en evt. worden gecorrigeerd.

Enkele ervaringen bij zowel mensen als dieren:
Het op zeer korte termijn verminderen van stress bij personen en dieren. Hierbij reageren volwassen personen na enkele weken, landbouwhuisdieren na 1 à 2 weken, en honden zelfs na 2 à 3 dagen. Sluimerziekten verminderen of lossen spontaan op. Werkprestatie is beter door betere concentratie, hetgeen overigens moeilijk is te meten.

Het probleem
Doordat woon- en werkgebouwen op niet ontstoorde gronden staan, is er een constante belasting van het magnetisme, elektriciteit en straling van apparatuur. Opgehoopte energieën kunnen niet of nauwelijks worden afgevoerd, en uiten zich veelal in lichamelijke en geestelijke klachten als stress, vermoeidheid en zelfs RSI. Kenmerkende verschijnselen: algemene moeheid bij mensen, snel geprikkeld, en chronische klachten.

De werking van ontstoring
Door ontstoring wordt de belasting op het lichaam sterk verminderd, waardoor een verhoogde weerstand na 2-8 weken al waarneembaar is. Door verhoging van de weerstand krijgen sluimerziekten minder kans. Mensen en dieren raken hun stress al zeer spoedig kwijt, hetgeen meetbaar is.

Lager ziekteverzuim
Doordat de weerstand is toegenomen zijn reeds de navolgende feiten vastgesteld. Minder mensen die moe opstaan, hogere stressbestendigheid en minder verzuim door sluimerziekten als: stress, RSI, ME, ziekte van Croonen bepaalde reumavormen enz. Zelfs onvruchtbaarheid zonder medische oorzaak lost soms op.

Oplossingen

 • a. een optimale werkplaats te zoeken binnen de beschikbare ruimte door middel van meting.
 • b. Een corrector plaatsen welke het gehele pand ineens ontstoort.
 • c. Een plan van aanpak waarbij een aantal werknemers door ons volledig begeleidt kan worden.Lijst van klachten veroorzaakt door aardstraling en wateraders volgens onderzoek:

 • Astma
 • Bloedarmoede
 • Hoge bloeddruk
 • Borstpijn
 • Hartklachten
 • Hoofdpijnen
 • Huiduitslag
 • Kouwelijkheid
 • Matheid
 • Menstruatiestoornissen
 • Migraine
 • Moeheid bij het ontwaken
 • Ongeneeslijke klachten
 • Onvruchtbaarheid
 • Overspannenheid
 • Reuma
 • Rugpijnen
 • Stress
 • Suikerziekte

 

Wonen Meting nieuwe woningen

Door de toegenomen kennis van wateraders, aardstralen en electrosmog is het van steeds groter wordend belang dat er bewust wordt omgegaan met de plaatsbepaling van de woning ten opzichte van de diverse stralingen. Doorgaans kunnen heel eenvoudige middelen, zoals een bed verschuiven, een oplossing zijn. Indien dit onmogelijk blijkt, zijn er enkele andere oplossingen welke straling verminderen, waardoor de slaapplaats, woning of bedrijfsgebouw optimaal gebruikt kan worden.

Wateraders
De wateraders hoeven niet altijd slecht te zijn als ze onder een woning door lopen. Bij voorkeur wordt er op een waterader een badkamer geplaatst of een andere ruimte welke niet als slaapkamer wordt gebruikt. Een goede wichelroedeloper kan de plaatsbepaling van een woning aangeven zodat in een vroeg stadium nog eventueel wijzigingen doorgevoerd kunnen worden. 

 Aardstralen
Het is zaak om met name de Curry lijnen voor aanvang van de bouw te traceren. Deze lijnen kunnen een dusdanige belasting geven dat er chronische klachten kunnen ontstaan. Met name kruising van curry lijnen in een slaapkamer waarbij het bed moeilijk te verzetten is levert veel problemen op. Hartman lijnen zijn een ander soort aardstralen. Deze zijn minder agressief maar versterken zich in combinatie met water en Curry lijnen.

Electrosmog
In een nieuw te bouwen woning is het mogelijk om een aantal preventieve maatregelen te nemen. Wij meten electrosmog welke afkomstig is van computer, televisie, lampen enz. In de praktijk is het dat de normaal gebruikte stopcontacten van de slaapkamer op een netvrij- schakelaars worden geplaatst. Let er op dat er een stopcontact per kamer is die niet over de netvrij- schakelaars loopt. Dit stopcontact kan naderhand gebruikt worden voor een nachtlampje op de kamer. Een netvrij- schakelaars schakelt de spanning uit op het moment als er geen stroom wordt gevraagd. Daardoor is er niets meer te meten van leidingen die direct achter of langs de persoon lopen. Deze netvrij- schakelaars zijn relatief erg goedkoop, en kunnen in de meterkast geplaatst worden. Een andere mogelijkheid is een bio kabel. Dit is een elektriciteitskabel die op een bepaalde manier is gewikkeld en wordt momenteel voornamelijk toegepast in de medische sector.

Hoogspanningsmasten, GSM zender, GSM telefoons, magnetrons en computers zijn grote vervuilers voor wat betreft electrosmog. Wij raden u aan om op voldoende afstand te gaan wonen van hoogspanningsmasten en GSM zenders, waarbij aangemerkt dat GSM zendmasten waarschijnlijk kwalitatief verbeterd zullen worden door de steeds verder gaande techniek. Deze zullen de eerste jaren nog een groter belasting geven.

 

 

Werken: Werkplek en werkprestatie


Door de jarenlange ervaring uit te wisselen met collega's welke soms al tientallen jaren in het vakgebied werkzaam zijn en door het doorspitten van vele boeken is er een systeem ontwikkeld waarbij nauwkeurig kan worden aangegeven waar een werkplek of een bureau het best kan staan.

Gemeten wordt dan volgens de FRERIKS METHODE waarbij een snelle en doelmatige meting in korte tijd veel informatie verschaft. De FRERIKS METHODE is een methode waarbij een bepaald punt als uitgangspunt wordt genomen en de te meten omgeving wordt uitgezet tegen dit punt, waarbij een schaalverdeling wordt gemaakt in beter en minder goed ten opzichte van het uitgangspunt. Op deze manier kan een ruimte worden geoptimaliseerd.

Gevolg van deze optimalisatie is: Terugdringen van ziekteverzuim met 10-40% Beter concentreren. Minder werkfouten. Met meer zin naar het werk gaan. Hebben van meer voldoening in het werk.

Kortom het werk verloopt efficiënter.

Natuurlijk hangt het een van het ander af. Als de basis voor het werken verbetert, dan zien we een scala aan verbeteringen. De sfeer harmoniseert ondanks dat er vaak verder niets is veranderd. Collega's die moeizaam met elkaar kunnen samenwerken, zullen beslist niet de beste vrienden worden maar kunnen gemakkelijker met elkaar omgaan. Het is en blijft moeilijk om productiviteit te meten op een kantoor, wel vernemen we telkens dat het is alsof de werkdruk wat verbeterd is ondanks dat er eigenlijk niets is veranderd.

De verklaring hiervoor is dat de prikkelbelasting op het lichaam verminderd. De prikkelbelasting wordt door electrosmog veroorzaakt en kan vaak door de mensen zelf gemeten worden. Daarvoor geven wij een demonstratie op de werkplek, vaak gaat dit samen met het uitmeten van de werkplaatsen. Electrosmog wordt vaak veroorzaakt door apparatuur als computer en beeldscherm. Ons mobieltje is een niet te verwaarlozen boosdoener. Het gevolg van deze bewustwording is 2-ledig. Mensen gaan bewuster met de apparatuur om en zetten deze eerder uit, ofwel vergeten niet zo snel meer om stroom te besparen. Ook het verlagen van electrosmog geeft een verbetering in de productiviteit.

 

 

RE/PE waarden Prikkeleenheden:


PE ofwel belastingseenheden op het lichaam

Prikkeleenheden worden aangegeven in waarden van PE (De Duitse afkorting is RE ofwel Reizeinheiten). De aarde als blok materie bevat een veelvoud aan mineralen en metalen, over elkaar opgestapeld als jaarringen van een boom. Door aardbevingen en verschuivingen ontstaan breuklijnen laten, waarbij verschillende molecuul-structuren tegen elkaar gedrukt worden, hierdoor ontstaat straling. Deze straling kan gemeten worden en de waarde wordt uitgedrukt in prikkeleenheden. Deze waarde geeft de sterkte van de straling, de intensiteit, wrijving en snelheid van water aan. Een mens kan een prikkeleenheid tot 1300 PE zonder bezwaar verdragen. In de volgende schaalverdeling geven we aan wat u kunt verwachten bij welke waarden.

 • 600 tot 1300 PE goede woon/werkplek
 • 300 tot 1700 PE redelijke woon/werkplek
 • 1700 tot 2100 PE In dit bereik liggen de meeste ziekten
 • > 2100 PE in dit bereik zitten de zeer ernstige ziekten.

Wanneer men gedurende langere tijd blootgesteld wordt aan te hoge belasting kunnen vage lichamelijke klachten ontstaan en verergeren en zelfs ernstige chronische klachten worden. Bij een verstoord energieveld in de aarde worden de waarden snel hoger dan wenselijk. Wij werken inmiddels met 80 verschillende aarde-energieën van sterk belastend tot sterk opbouwend. De meest bekende is wel de waterader. Deze kunnen we u ook laten voelen middels de linkerhandmethode welke wij eenieder graag aanleren. Door het u zelf te laten ervaren wordt het ook duidelijk dat ze bestaan.

Doordat we meer dan 2000 metingen van woningen en werkplekken hebben gedocumenteerd hebben we een onderverdeling van de schaal kunnen maken, en hebben we sterke aanwijzing dat bepaalde ziekten of kwalen zich openbaren bij een bepaalde waarde.

Hieronder een schaalverdeling van Boviswaarden met daarnaast RE/PE waarden. Deze RE/PE waarden tellen net andersom.

 

 

Bovis RE

 

 

Bestellen producten / reserveren cursussen: www.steffreriks.nl


Stef Freriks is gespecialiseerd in probleemoplossingen voor zowel mens, dier als gewas. Alles is energie en die kan positief uitpakken maar ook (heel) verkeerd. Onderzoek van energie maakt duidelijk dat ziekten bij mens, dier of gewas in duidelijke mate ook energetisch van oorsprong zijn.

H.S. Freriks

Contact formulier

0412-457444